Bezpodezdívkové ploty

Trendem posledních let jsou tak zvané bezpodezdívkové ploty. Jejich nesmírnou výhodou je relativně nízká cena, za kterou lze takový plot pořídit. Kovaný bezpodezdívkový plot nevyžaduje metry podezdívky a tím i základů pod podezdívkou. Tyto ploty mají pouze ocelové sloupky, které jsou zabetónovány v jednotlivých patkách nebo jsou přišroubovány na již hotové patky pomocí chemické směsi a závitových tyčí. Plotová pole jsou následně kotvena mezi ocelové sloupky. Jednotlivé plotové dílce lze ponechat 5 cm nad terénem, nebo využít například podhrabových betonových desek, které lze zasunout mezi stojící ocelové sloupky. V případě, že poptáváte plot bez podezdívky, který bude takřka u země, prosím pamatujte na usnadnění práce při sekání. Doporučovali bychom neponechávat pod plotem  růst trávu. Vynikajícím řešením jsou dvě řady zahradních obrubníků mezi něž lze rozhrnout jemný kačírek, stěrk a podobně. Ploty bez podezdívky s jemným kačírkem pod plotovými dílci působí velice jednoduše, odlehčeně a elegantně.

Pokud volíte bezdpodezdívkový plot, doporučujeme pro plotová pole volit sloupky z uzavřené profilové ocely 80/80/3mm v dostatečné délce pro zabetonování minimálně 80cm pod terén. U bran bychom doporučovali volit taktéž uzavřený profil ale 100/100/3 nebo 120/120/3, také v dostatečné délce pro zabetónování.